Van der Meijden
Mediation en Juridisch Advies

 

 

WELKOM

Welkom op de website van Van der Meijden Mediation en Juridisch Advies.

Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen. De neutrale mediator faciliteert het communicatie- of onderhandelingsproces over een conflict op verzoek van betrokkenen.
De kern van mediation is, dat de deelnemers zélf hun geschil bespreken en dat zij zélf hun eigen oplossingen daarvoor bedenken en afspreken. De mediator fungeert als neutrale procesbegeleider.

Vanuit die methodiek werkend is het mijn drijfveer partijen tot een oplossing te laten komen die recht doet aan de belangen van beide partijen. Mensen daarbij te kunnen ondersteunen, dat levert mij een heel goed gevoel op.

Ik wens u veel leesplezier.

Theo van der Meijden.


 

ADRES
Van der Meijden Mediation
en Juridisch Advies

Zesde Herven 2
5232 JW ‘s-Hertogenbosch

Telefoon: 073 642 80 80
GSM: 06 339 689 78
E-mail: vdmeijden@biscon.nl