Van der Meijden
Mediation en Juridisch Advies

 

WIE BEN IK


In  2001 heb ik het bureau Van der Meijden Mediation en Juridisch Advies opgericht.
Sedert 2008 ben ik voltijds werkzaam  in dit bureau, dat op een breed front actief is.

De Adviespraktijk richt zich vooral op het gebied van het arbeidsrecht en de sociale zekerheidswetgeving. Niet vreemd voor iemand, die goed bekend is met de wereld van de sociale zekerheid.

Als gecertificeerd mediator word ik ingeschakeld bij het oplossen van conflicten binnen het bedrijfsleven ( MKB), binnen (ambtelijke) organisaties en tussen particulieren.

In de periode 2004/2005 ben ik, mede vanuit mijn toenmalige functie als teammanager  van de afdeling Bezwaar en Beroep van het UWV-kantoor te Eindhoven  betrokken geweest bij het implementeren van Mediation binnen het UWV. Ik ben medeverantwoordelijk geweest voor de trainingen van de juridisch medewerkers van UWV die als partij betrokken zijn bij een Mediation.

Vanaf april 2005 tot 1 januari 2016 heb ik als mediator ingeschreven gestaan bij de Raad voor Rechtsbijstand en ben ik via de doorverwijzingvoorziening werkzaam geweest ten behoeve van het Juridisch Loket, Rechtbanken en Gerechtshoven.

In 2007 heb ik als mediator medewerking verleend aan de pilot WMO van de gemeente Tilburg.

Verder wil ik niet onvermeld laten, dat ik in co-mediations optreedt als coach en tot 1 januari 2016 de intervisie binnen het project Buurtbemiddeling van de gemeente s-Hertogenbosch heb begeleid.

Mijn mediationstijl laat zich omschrijven als informeel, faciliterend en transformatief  ofwel:
ik werk  in een losse stijl en probeer vanuit een positief mensbeeld partijen zelf een oplossing voor het gerezen probleem te laten vinden.

 

Opleiding
- Online mediation 2012
- Gecertificeerd mediator Nederlands Mediation Instituut (NMI), The Lime Tree, Utrecht 2001
- Einddoctoraal Nederlands Recht, Universiteit Tilburg, 1966 1972, Afstudeerrichting Nederlands recht, sociaal recht
- Diploma Gymnasium-A, 1960-1966

Cursussen
- Diverse postacademische cursussen/seminars, 1980 heden
- Mediation, diverse nascholingscursussen op het gebied van arbeidsrecht, echtscheidingsrecht en burenconflicten, 2001 heden, bij The Lime Tree en de Merlijn Groep.

Lidmaatschap
- Mediatorsfederatie Nederland, vanaf 2001tot 2016
 - Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv),vanaf 2002 tot 2015
- Intervisiegroep Mediation, vanaf 2001
- Bestuurslid Mediatorsvereniging Brabant (MvB), vanaf 2008 tot 2013
- Mediatorsvereniging Zuid-Nederland van 2008 tot 2016